ยกเลิกการจัดประชุมอบรมในหัวข้อ CT และ MRI 2564

เนื่องจากสถานการณ์การระบาด Covid 19 ระลอกใหม่ ทวีความรุนแรงมากขึ้น และคาดการณ์ว่าการเลื่อนการประชุมออกไป อาจก่อให้เกิดปัญหาการที่สมาชิกต้องทำการจองตั๋วหรือเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินหลายครั้ง
คณะกรรมการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย มีมติยกเลิกงาน CT/MRI ออกไปก่อน โดยจะพิจารณาจัดแบบ online แทนในอนาคตอันใกล้ ในส่วนของสมาชิกที่โอนเงินค่าลงทะเบียนมาแล้วทางสมาคมฯ ยินดีคืนเงินให้ ทางสมาคมฯ หวังว่าสมาชิกจะเข้าใจสถานการณ์ที่ทางเราไม่สามารถควบคุมได้ และได้สร้างความไม่สะดวกแก่สมาชิก ทางสมาคมขออภัยมา ณ ที่นี่