ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer รอบ 1 ในเรื่อง Spines and extremities trauma x-ray EP1-EP3

สงสัย ตกหล่น เพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ ไลน์ @TSRT โดยแจ้ง หมายเลข EP ชื่อ-สกุล. หมายเลขสมาชิก เลขที่ใบประกอบฯ ในเนื้อหา

ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ในเรื่อง Spines and extremities trauma x-ray: What technologists should know? วิทยากร: ผศ.พญ.น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์ ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยการคลิ้กที่หัวคอลัมน์)

Episode 1: Spines trauma วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
Download link

Episode 2: Upper extremities trauma วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
Download link

Episode 3: Lower extremities trauma วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
Download link

❤️ สนับสนุนการนำเสนอโดย: บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด❤️

***ประกาศนียบัตรออกให้เฉพาะสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ซึ่งลงทะเบียนและเข้าร่วมผ่าน Zoom เท่านั้น โดยรายชื่ออ้างอิงรายงานการเข้ารับฟังจากระบบ Zoom เป็นหลักและถือเป็นที่สิ้นสุด***

ติดต่อสอบถาม
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร: 092-257-5985 , 02-441-4370 แฟ็กซ์: 02-441-4370 ต่อ 2116
E-mail: mtmu.kpd[at]gmail.com, tsrtthailand[at]gmail.com
Line: kuntida-rt