ยอดลงทะเบียน เต็มแล้ว

ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะแจ้งว่า ขณะนี้ ยอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564 เต็มแล้ว

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณท่านผู้สนใจทุกท่านและ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้