แจ้งเลื่อนการจัดประชุม 2564

ทางสมาคมฯขอเรียนแจ้งเลื่อนการจัดประชุมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย กำหนดการจะแจ้งให้ทราบ ต่อไป

ในกรณีจองโรงแรมไปแล้วทำเช่นไร?

—ติดต่อโรงแรมเพื่อขอเงินคืนได้เลยครับ ทางสมาคมประสานแล้วครับ

— เงินค่าลงทะเบียนที่ลงจะเบียนไว้ทำเช่นไร — สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ได้เพราะทางสมาคมจัดประชุมอยู่แล้วเพียงแต่เลื่อนวัน—

—สามารถติดต่อรับเงินคืนได้ตามช่องทางที่ท่านได้ติดต่อไว้กับสมาคม—

***แนบเอกสารการจ่ายเงิน เพื่อขอคืนเงินด้วยนะครับ***