พุธที่ 5 พ.ค. พลาดไม่ได้กับ Episode 3: Optimization in the Head and Neck CT protocols: How to catch the thief?

Episode 3: Optimization in the Head and Neck CT protocols: How to catch the thief?

วิทยากร: อ.พญ. ทิพารมณ์ สนั่นเมือง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พุธที่ 5 พ.ค. 2564 เวลา 20.00น.

>> คลิ้กเพื่อ ลงทะเบียนได้แล้ว ที่นี่ <<