สถาบันประสาทวิทยา ต้องการรับสมัครนักรังสีเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง

สถาบันประสาทวิทยา ต้องการรับสมัครนักรังสีเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง

เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ โดยจำเป็นต้องใบมีประกอบวิชาชีพ (รส.)
สอบถามข้อมูล สนใจติดต่อ

คุณกมลรัตน์ 0816300280