ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer รอบ 2 ใน CT series สำหรับ EP1 ถึง 3

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ใน CT series  ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยการคลิ้กที่หัวคอลัมน์)

***ข้อมูลตกหล่น แก้ไข ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ mtmu.kpd@gmail.com หรือแจ้งใน Line @TSRT ได้เลย โดยแจ้ง หมายเลข EP ชื่อ-สกุล. หมายเลขสมาชิก เลขที่ใบประกอบฯ ในเนื้อหาค่ะ***

Episode 1: CT Optimization of the Liver: Transforming Technologist to Liver Detective
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 20.00น.
Download link

Episode 2: Common chest diseases: main concepts that radiologists apply for diagnosis and how technologists assist them
วันพุธที่ 21 เมษายน เวลา 20.00น.
Download link

Episode 3: Optimization in the Head and Neck CT protocols: How to catch the thief?
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00น.
Download link

❤️ สนับสนุนการนำเสนอโดย: บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด❤️

***ประกาศนียบัตรออกให้เฉพาะสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ซึ่งลงทะเบียนและเข้าร่วมผ่าน Zoom เท่านั้น โดยรายชื่ออ้างอิงรายงานการเข้ารับฟังจากระบบ Zoom เป็นหลักและถือเป็นที่สิ้นสุด***

กติกาในการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องผ่านการสัมมนาออนไลน์โดยใช้ Zoom ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

1.การเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ (Zoom) ต้องใช้ลิ้งค์ในอีเมลของผู้ที่ลงทะเบียนได้เท่านั้น ไม่สามารถนำลิ้งค์ของเพื่อนหรือบุคคลอื่นมาเข้าระบบได้ เนื่องจากเราได้ทำการตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งที่เข้าสู่ระบบรายบุคคลเท่านั้นเป็นหลักฐานการเข้าเรียน
*** ซึ่งมีหลายท่านนำลิ้งของบุคคลอื่นมา จึงไม่มีชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตร***
 
2.การยืนยันการลงทะเบียนศึกษาต่อเนื่อง ต้องมีอีเมลที่ Zoom แจ้งกลับไปเท่านั้น ถ้ายังไม่มีจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นยังไม่สำเร็จ
 
3.ต้องทำการสมัครสมาชิกสมาคมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ จึงจะสามารถเก็บคะแนนหน่วยกิตได้
***ซึ่งจะไม่มีการให้คะแนนหน่วยกิตย้อนหลังถ้าไม่ได้สมัครสมาชิกสมาคมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ ของแต่ละครั้ง***❤️❤️❤️
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดดยทั่วกัน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร: 092-257-5985 , 02-441-4370 แฟ็กซ์: 02-441-4370 ต่อ 2116
E-mail: mtmu.kpd[at]gmail.com, tsrtthailand[at]gmail.com
Line: kuntida-rt, @TSRT

นโยบายความเป็นส่วนตัว