พบกับตอนแรกของ สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging

สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging

โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย (Siemens Healthineers Thailand)

หัวข้อ AI in Diagnostic Radiology and Trend in Thailand

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น

โดยวิทยากร อาจารย์แพทย์หญิง ลินดา บราวน์ ที่ชาวรังสีเทคนิคชื่นชอบ

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยขอเชิญสมาชิกร่วมลงทะเบียน (ฟรี) โดยต้องเข้ารับฟังเพื่อรับประกาศนียบัตรในการสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค (เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ) ได้ โดยคลิ้กลิ้งค์ที่นี่

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคและผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ที่ลิ้งค์นี้ https://tsrt.or.th/a/?page_id=20

และสามารถติดตามข่าวสารของสมาคมฯผ่าน Line Official ได้ที่ลิ้งค์นี้ https://lin.ee/mJJo9nd