รายขื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology

หลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology โดย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ​โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 ห้องบองวีวองท์ ชั้น 2 โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กทม

กรุณานำเสื้อกันหนาวมาด้วยค่ะ…

 


 

ดาวน์โหลดรายชื่อได้แล้วค่ะ