แนวทางการแต่งกายของผู้เข้ารับบริการภาพถ่ายเอกซเรย์ปอดในสถานการณ์โควิด-19

แนวทางการแต่งกายของผู้เข้ารับบริการภาพถ่ายเอกซเรย์ปอดในสถานการณ์โควิด-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากต้องเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ซึ่งมีต้องมีการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดเพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่ามีภาพถ่ายเอกซเรย์จำนวนมากมีสิ่งแปลกปลอม (Artifacts) ปรากฏอยู่ในภาพเอกซเรย์ เช่น ตะขอโลหะจากเสื้อชั้นใน สร้อยคอ หรือเครื่องประดับ อันเนื่องมาจากชุดที่สวมใส่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการแปลผล เพื่อให้การถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดโดยนักรังสีเทคนิค/นักรังสีการแพทย์ มีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้การวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ปอดโดยรังสีแพทย์มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยมากขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยลดปัญหาการทำลายขยะติดเชื้อจากการเปลี่ยนชุดของผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้ารับบริการเกี่ยวกับแนวทางการแต่งกายของผู้เข้ารับบริการภาพถ่ายเอกซเรย์ปอด ณ โรงพยาบาลสนาม

>>คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด<<

แนวทางการแต่งกายของผู้เข้ารับบริการ-1