สวัสดีปีใหม่ 2559

สวัสดีปีใหม่ 2559
สวัสดีปีใหม่

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งปะรเทศไทย ขอนำพรในวารดิถีขึ้นปีใหม่สู่ท่าน ขอน้อมนำอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.

Wish this New Year brings to you newly found happiness, prosperity, joy
and everything else you want. Have a wonderful Year ahead to spend.

สวัสดีปีใหม่ 2559
สวัสดีปีใหม่