เตรียมพบกับรายการเสวนาชาวรังสี ในชุด Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดรายการสัมมนาออนไลน์ ในรายการเสวนาชาวรังสี ในชุด Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization

สนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

มี 3 ตอน ออกอากาศ เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2564 ดังนี้

Episode 1: Introduction to patient dose monitoring in clinical practice
วิทยากร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 20.00น.

ลงทะเบียนได้ที่ https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_f0JuWdJYTRuK229UsC4wqw

Episode 2: Clinical aspects of patient dose and dose monitoring in CT
อาจารย์ รศ.พ.ญ. ปานฤทัย ตรีนวรัตน์
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00น.

ลงทะเบียนได้ที่ https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_abCuB5cMTK2tkZGtfzDwVA

Episode 3: A matter of dose, dose optimization and DRLs in digital imaging
วิทยากร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 20.00น.

ลงทะเบียนได้ที่ https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_F2EsI8P0QtKU04uzcU46mw