รายการสัมมนาออนไลน์ Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization –Episode 1: Introduction to patient dose monitoring in clinical practice

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดรายการสัมมนาออนไลน์
ในรายการเสวนาชาวรังสี ในชุด Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization

พบกับตอนแรก

Episode 1: Introduction to patient dose monitoring in clinical practice
วิทยากร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 20.00น.

ลงทะเบียนที่นี่ https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_f0JuWdJYTRuK229UsC4wqw

สนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด