การประชุม Imaging of pulmonary embolism : technique, protocols, and DRL establishment

การประชุม Imaging of pulmonary embolism : technique, protocols, and DRL establishment

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการประชุมวิชาการในรูปแบบ Online  ในวันที่ 1 ต.ค. 2564

ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมย่อย สาขารังสี วิทยาวินิจฉัย ชั้น 10 ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช

” เนื่องจากรับจำนวนจำกัดสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน “

รายละเอียดติดตามได้ที่ ลิ้งคนี้ค่ะ

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการการวางแผนการสำรวจปริมาณรังสี(6.9.64) (1)_page-0002