ีupdate 24 พย!! กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 29 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรม มณเฑียร สุรวงค์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 29 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม มณเฑียร สุรวงค์ กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2564

คลิ้กที่นี่ –> ดาวน์โหลด กำหนดการ ไฟล์ แบบ PDF

คลิ้กที่นี่ –> ดาวน์โหลด จดหมายเชิญประชุม ไฟล์ แบบ PDF (ไฟล์ล่าสุด 24 พ.ย. 64)