มาตรการทั่วไปของผู้ร่วมงานประชุม ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2564

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย งานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 29 วันที่ 19-21 ธันวาคม 2564

มาตรการทั่วไปของผู้ร่วมงานประชุม
– ผู้ร่วมงานทุกท่านต้องแสดงผลการตรวจ ATK ที่มีการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้างาน
(ชุดตรวจ ATK ต้องระบุชื่อ/วันที่/เวลา)
– ผู้ร่วมงานทุกท่านต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 2 เข็ม
– ผู้ร่วมงานทุกท่านต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานทุกวัน
– ผู้ร่วมงานทุกท่านต้องทำแบบสำรวจคัดกรองโควิค-19 ก่อนเข้าพื้นที่การประชุม (google from)
– ผู้ร่วมงานทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
– บูทผู้สนับสนุนการจัดประชุมจะมีสติกเกอร์เว้นระยะห่างในการเยี่ยมชม
– สมาคมฯ จัดเตรียมเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ที่ทางเข้าและตามจุดต่างๆ ในโรงแรม
– สมาคมฯ ประชาสัมพันธ์สื่อสารถึงมาตรการป้องกันเชื้อโควิค-19 เป็นระยะๆ
– สมาคมฯ ประสานงานทางโรงแรมให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวจุดต่างๆ ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ เป็นต้น