ตาราง Update 15 ธค !! กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 29 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรม มณเฑียร สุรวงค์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 29 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม มณเฑียร สุรวงค์ กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2564

คลิ้กที่นี่ –> ดาวน์โหลด จดหมายเชิญประชุม และกำหนดการประชุม ไฟล์ แบบ PDF (ไฟล์ล่าสุด 15 ธ.ค. 64)

 

641215-จดหมายเชิญประชุมวิชาการ19-21ธค