19.00-20.00น รายการเสวนาชาวรังสี ในหัวข้อ Head and Neck CT – Episode 1: Images that Radiologists Need and What Technologists should Know

เชิญร่วม Webinar รายการเสวนาชาวรังสี ในหัวข้อ Head and Neck CT
Episode 1: Images that Radiologists Need and What Technologists should Know
สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.00-20.00น.

วิทยากร: ศาสตราจารย์ พ.ญ. สิริพร หิรัญแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

ลงทะเบียนได้ที่ https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_zFbVuY2xSZWVNlbAxCljVQ