ขอเลื่อนการอบรมเรื่องสารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิค !

👉ด่วน! ขอเลื่อนอบรมเรื่องสารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิค (Medical Imaging Informatics for Technologists) ระหว่างวันที่ วันที่ 20 – 22 ม.ค. 2565 ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
 
☢️กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🙏