20.00-21.00 วันนี้ 2 กพ 65 เตรียมพบกับ AI Academy : EP5: How is AI Helping to Enhance Workflow and Work Efficiency: Chest Radiography

AI Academy : AI for Medical Imaging Series
EP5: How is AI Helping to Enhance Workflow and Work Efficiency: Chest Radiography

วิทยากร: คุณยุทธนา เนตรวงศ์
นักรังสีการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

ดำเนินรายการโดย: ผศ.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

รายการออกอากาศวัน ที่ 2 ก.พ. 2565 เวลา 20.00-21.00 น.

*สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จํากัด*

ลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์ นี้  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vTRBU_XdR2yMwHVXLygpPA

จำกัด 500 ท่าน โดยสมาชิกสามารถเก็บคะแนนเพื่อต่ออายุใบประกอบได้ (เช็คคะแนน ได้ที่กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข)

กติกาในการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องผ่านการสัมมนาออนไลน์โดยใช้ Zoom ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

1.การเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ (Zoom) ต้องใช้ลิ้งค์ในอีเมลของผู้ที่ลงทะเบียนได้เท่านั้น ไม่สามารถนำลิ้งค์ของเพื่อนหรือบุคคลอื่นมาเข้าระบบได้ เนื่องจากเราได้ทำการตรวจสอบรายชื่อเก็บคะแนนจาก Zoom ที่ใช้เข้าสู่ระบบรายบุคคลเท่านั้นเป็นหลักฐานการเข้าเรียน
*** ซึ่งมีหลายท่านนำลิ้งของบุคคลอื่นมา จึงไม่มีชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตร***
 
2.การยืนยันการลงทะเบียนศึกษาต่อเนื่อง ต้องมีอีเมลที่ Zoom แจ้งกลับไปเท่านั้น ถ้ายังไม่มีจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นยังไม่สำเร็จ
 
3.ต้องทำการสมัครสมาชิกสมาคม”ก่อน” เข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ จึงจะสามารถเก็บคะแนนหน่วยกิตได้
***ซึ่งจะไม่มีการให้คะแนนหน่วยกิตย้อนหลังถ้าไม่ได้สมัครสมาชิกสมาคมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ ของแต่ละครั้ง***❤️❤️❤️
*การเก็บคะแนนใช้รายชื่อการเข้ารับฟังผ่านระบบ Zoom เท่านั้น ซึ่งตรวจสอบจากการเข้าร่วมฟังผ่านอีเมล์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน*