ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer รอบ 5 ปี 2565

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer รอบ 5 ปี 2565 ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยการคลิ้กที่หัวคอลัมน์)

***ข้อมูลตกหล่น แก้ไข ติดต่อสอบถามได้โดยแจ้งใน Line @TSRT ระบุ หมายเลข EP ชื่อ-สกุล. หมายเลขสมาชิก เลขที่ใบประกอบฯ ในเนื้อหาค่ะ***

Episode 1: Images that Radiologists Need and What Technologists should Know
วิทยากร: ศาสตราจารย์ พ.ญ. สิริพร หิรัญแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.00-20.00น.
ดาวน์โหลดที่นี่

Episode 2 : Tips and Tricks for Thoracic Imaging
วิทยากร: ผศ. นพ. วราวุฒิ สุขเกษม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 20.00-21.00น
ดาวน์โหลดที่นี่