รายการเสวนาชาวรังสี 23 กพ TSRT Webinar ใน Episode 2 : Tips and Tricks for Thoracic Imaging

เชิญร่วม Webinar รายการเสวนาชาวรังสี ในหัวข้อ

Episode 2 : Tips and Tricks for Thoracic Imaging

วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 20.00 – 21.00 น

วิทยากร : ผศ. นพ. วราวุฒิ สุขเกษม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

ลงทะเบียนได้ที่นี่    https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_j2wUPA6oTAi_YW7dmURGTA