รายการเสวนาชาวรังสี ในหัวข้อ EP 3: Technique in Cardiac CT Angiography and radiation dose reduction strategies

เชิญร่วม Webinar รายการเสวนาชาวรังสี ในหัวข้อ

EP 3: Technique in Cardiac CT Angiography and radiation dose reduction strategies

สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 20:00-21:00 น

วิทยากร:
อ.สายฝน อาจมนตรี
ศูนย์ AIMC โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

**จำกัดจำนวน 500 ที่นั่งเท่านั้น** ดูกติกาการเก็บคะแนน ที่นี่

ลงทะเบียนได้ที่ https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_LdKYBEXzQOC1DbJc6aP1Dg