ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร AI Academy Special Episode : Innovative solutions for Interventional Radiology 28 มีนาคม 65

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร รายการ AI Academy Special Episode : Innovative solutions for Interventional Radiology
สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จํากัด

ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 20:00-21:00น
วิทยากร:
Akkawat Janchai , MD
Interventional Radiology, Bumrungrad International hospital
President, the Thai Society of Vascular and Interventional Radiology

Banjongsak Wedsart , MD
Interventional Radiology, Bumrungrad International hospital

ดาวน์โหลดที่นี่