ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร EP 3: Technique in Cardiac CT Angiography and radiation dose reduction strategies 21 มีนาคม 65

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร รายการ EP 3: Technique in Cardiac CT Angiography and radiation dose reduction strategies
สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 20:00-21:00 น

วิทยากร:
อ.สายฝน อาจมนตรี
ศูนย์ AIMC โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดาวน์โหลดที่นี่