เชิญประกวดนวัตกรรม ในงานประชุมประจำปี 2559

***แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม****

ในการส่งประกวดนวัตกรรม หากท่านผู้สนใจส่งงาน หลังวันที่ 5 เมษายน จะยังสามารถส่งประกวดได้อยู่ รายละเอียดของงานจะไม่สามารถบรรจุลงใน proceedings ได้ทัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ.

59-innovation-award2

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประกวด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ทางรังสีวิทยา” ในการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2559 27-29 เมษายน 2559 โรงแรมเอวัน พัทยา

ส่งผลงานบทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 300 คำ ภายใน วันที่ 5 เมษายน 2559
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ขนาด 80×120 ซม.

ชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000บาท
รองชนะเลิศ 5,000 บาท
รองอันดับ 2 2,000 บาท