เตรียมพบกับ Series ของเสวนาชาวรังสี ในรายการ Professional Development in Radiolgoical Technology

เตรียมพบกับ Series ของเสวนาชาวรังสี ในรายการ Professional Development in Radiological Technology

โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

EP1: April 26, 2022

EP2: July 26, 2022

EP3: October 26, 2022

Stay tuned for more details!
ทุกการเข้าร่วมสัมมนา สามารถนำมาใช้สะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับต่ออายุใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค โดยกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณะสุข
ศึกษากติการการเข้าฟังและเก็บคะแนนได้ที่นี่ https://tsrt.or.th/a/?p=2187