พบกับ TSRT Webinar ในตอน Iodinated Contrast Media Controversies: Emphasis on Renal Impairment 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 20:00-21:00 น

เตรียมพบกับ TSRT Webinar ในตอน Iodinated Contrast Media Controversies: Emphasis on Renal Impairment

สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 20:00-21:00 น

วิทยากร: อ.พ.ญ.ลินดา บราวน์
จาก Advanced Diagnostic Imaging Center (AIMC)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

**จำกัดจำนวน 500 ที่นั่งเท่านั้น** ดูกติกาการเก็บคะแนน ที่นี่

ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_16XTtLK7RDCy_MjLApIiDA