เชิญร่วมอบรมหลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology 3-5 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา

ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดการจัดอบรมหลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology  ซึ่งปัจจุบันการตรวจด้วยภาพรังสีในงานประสาทวิทยา มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเอ็มอาร์ไอ เป็นเทคโนโลยีทางรังสีวิทยาที่มีบทบาทอย่างมากในการวิเคราะห์ความผิดปกติในด้านต่างๆ ของระบบประสาท นักรังสีเทคนิคซึ่งเป็นบุคลากรที่ให้บริการด้านเทคนิคการตรวจ มีความจำเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะขั้นสูงในการให้บริการดังกล่าว สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีการตรวจดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้น (intensive course) ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายและการสอนแสดงภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะเชิงวิชาชีพในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา

(ใช้เพื่อเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องสำหรับต่อใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคได้ และสามารถใช้ต่ออายุใบประกาศนียบัตรรังสีเทคนิคเฉพาะทาง IABSRT ของ CT หรือ MRI ได้)

สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรม โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย ในการอบรมครั้งนี้ได้ ตามระเบียบของกระทรวงการคลังจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมดังกล่าว และดำเนินการต่อไปด้วย ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
นายสละ อุบลฉาย
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย


ชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
Onsite รับจำกัด 100 ท่าน
แบบ Onsite ประเภทสมาชิกตลอดชีพ 5,000 บาท
แบบ Onsite ประเภทสมาชิกรายปี/บุคคลทั่วไป 5,500 บาท

Online รับไม่จำกัดที่นั่ง
แบบ Online ประเภทสมาชิกตลอดชีพ 3,000 บาท
แบบ Online ประเภทสมาชิกรายปี/บุคคลทั่วไป 3,500 บาท

>>Download จดหมายเชิญได้ คลิ้กที่นี่<<

แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียน ได้ที่นี่ https://forms.gle/uvBu8tWoC9yTnXmQ8


หนังสือเชิญอบรม Advance Neuro CT and MRI 2022