การจองห้องพักสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแซนดาเลรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

แบบฟอร์มการจองห้องพักสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแซนดาเลรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Resservation Center
Sale: คุณพรรณทิพา 085 902 7070 ID Lind Pha765
E-Mail : phantipa@sandalayresort.com

ผู้ประสานงานของสมาคม คุณบุญชัย นิตยสุภาภรณ์ 094-925-9542

>>Download แบบฟอร์ม คลิ้กที่นี่<<

การชำระเงิน
ทางโรงแรมฯขอเรียกเก็บค่ามัดจำล่วงหน้า 50% ก่อนเข้าพัก 15 วัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระ ณ วันเข้าพัก
– กรุณาเช็คห้องพักก่อนส่งใบจองห้องพักที่แผนกสารองห้องพัก พร้อมเอกสารการโอนเงิน
– โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลพลาซา มารีนา พัทยา
ชื่อบัญชี บจ.ชลธีร์ เลขที่บัญชี 934 225 288 8

– ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงห้องพัก ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเข้าพักอย่างน้อย 15 วัน
– หากมีการยกเลิกห้องพัก หลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้วทางโรงแรมแซนดาเลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาในทุกกรณี

หมายเหตุ
รายละเอียดในการออกใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
เพราะจะไม่สามารถ แก้ไขได้โดยกรอกข้อมูลในเอกสารแบบฟอร์มที่โรงแรมฯ เตรียมไว้ในวันเช็คอิน
– กรุณาส่งใบจองห้องพัก ก่อนวันที 27 พฤษภาคม 65 (ถ้าหลังจากนั้น กรุณาโทรสอบถามห้องว่างอีกครั้ง)
*สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณพรรณทิพา สอนที (คุณพา) 085 902 7070

 

tsrt-sandalay-CTMRI-hotel-reserv