ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร 25 เมษายน 65 รายการ EP 4: Iodinated Contrast Media Controversies: Emphasis on Renal Impairment

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร รายการ EP 4: Iodinated Contrast Media Controversies: Emphasis on Renal Impairment
สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 20:00-21:00 น

วิทยากร: อ.พ.ญ.ลินดา บราวน์
จาก Advanced Diagnostic Imaging Center (AIMC)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Download ที่นี่