ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร GE ตอน EP1: Pediatric CMR: Introduction of CMR for congenital heart decrease วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 20:00 น.

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร รายการ EP1: Pediatric CMR: Introduction of CMR for congenital heart decrease
โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 20:00 น.

วิทยากร: อ.พญ.ขวัญนภัส แสงสิน
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่

Download ที่นี่