การตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

เรียนสมาชิกเรื่องการตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

1. ตามกฏหมายผู้ที่จะต้องต่อใบอนุญาตทุก 5 ปีคือผู้ที่มีเลข รส ตั้งแต่ 4674 เป็นต้นไป
2. ผู้รับผิดชอบเรื่องการลงทะเบียนและฐานข้อมูลคะแนนสะสมคือ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
3. สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลที่จัดการอบรมให้กับสมาชิกสมาคม และผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยทางสมาคมจะทำการประสานไปยังกองฯ เพื่อขอคะแนนสะสมให้กับผู้ลงทะเบียน (มีทั้งลงทะเบียนฟรีสำหรับสมาชิกสมาคมในรายการ webinar และเสียเงินค่าลงทะเบียนในการประชุมสัมมนาต่างๆ)
4. การตรวจสอบคะแนนของท่านทำได้โดยตรงกับกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สมาคมฯ ไม่ได้เป็นหน่วยงานตามกฏหมายที่ทำหน้าที่ลงบัญชีคะแนนสะสมของท่าน แต่สมาคมเป็นผู้ดำเนินการขอคะแนนให้ท่าน)
5. สำหรับผู้ที่มีเลข รส ก่อนหมายเลข 4674 คะแนนของท่าน ทางกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์ จะไม่เก็บคะแนนของท่านในฐานข้อมูล ขอให้ท่านเก็บใบประกาศต่างๆที่ได้รับเพื่อแสดงกับหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบโรงพยาบาลของท่าน เช่น JCI HA โดยตรง

ดาวน์โหลดไฟล์

65การเก็บคะแนนรังสีเทคนิค