เตรียมพบกับ TSRT Webinar ในตอน GE EP2: Nuclear Cardiology in Clinical Practice อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:00 น.

GE EP2: Nuclear Cardiology in Clinical Practice
โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:00 น.

วิทยากร: ผศ.พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์https://tsrt.or.th/a/?p=2187

สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงทะเบียน ได้ที่นี่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p1k0G_whRH6iD27x-UWIhg

**จำกัดจำนวน 500 ที่นั่งเท่านั้น** ดูกติกาการเก็บคะแนน ที่นี่