ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ GE Webinar ในปี 2565

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ GE Webinar ในปี 2565 ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยการคลิ้กที่หัวคอลัมน์)

***ข้อมูลตกหล่น แก้ไข ติดต่อสอบถามได้โดยแจ้งใน Line @TSRT ระบุ หมายเลข EP ชื่อ-สกุล. หมายเลขสมาชิก เลขที่ใบประกอบฯ ในเนื้อหาค่ะ***

GE Webinar EP1: Pediatric CMR: Introduction of CMR for congenital heart decrease
โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 20:00 น.

วิทยากร: อ.พญ.ขวัญนภัส แสงสิน
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่

Download ที่นี่

 

GE Webinar EP2: Nuclear Cardiology in Clinical Practice
โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:00 น.

วิทยากร: ผศ.พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Download ที่นี่

 

GE Webinar EP3: Coronary CTA in Current Clinical Practice Guideline

โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันอังคารที่ 20 ธันวาคา 2565 เวลา 20:00 น.

วิทยากรโดย ผศ.พญ.พรรณนิกา สุวรรณสม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download ที่นี่