ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร GE EP2: Nuclear Cardiology in Clinical Practice วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:00 น.

GE EP2: Nuclear Cardiology in Clinical Practice
โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:00 น.

วิทยากร: ผศ.พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Download ที่นี่

สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด