เชิญร่วมประชุมทางการแพทย์ด้านทางรังสีวิทยา Medlab Asia และ Asia Health ในหัวข้อเรื่อง Total Radiology ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท Informa Markets กำหนดจัดประชุมทางการแพทย์ด้านทางรังสีวิทยา Medlab Asia และ Asia Health ในหัวข้อเรื่อง Total Radiology สำหรับนักรังสีเทคนิค/นักรังสีการแพทย์ ทางด้านรังสีรักษาในประเทศไทย นักรังสีเทคนิค/นักรังสีการแพทย์/นักฟิสิกส์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้านรังสีวิทยา โดยมีกำหนดการจัดประชุม ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค (RT-CPD Accreditation) (**กำลังดำเนินการขอคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ประมาณการที่ 5 คะแนน)

ในการนี้ สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางด้านรังสีวิทยาในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนการประชุมผ่าน QR code ด้านล่างนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของท่านที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายสละ อุบลฉาย

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 

>> ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ  <<

 

แสกน QR เพื่อลงทะเบียน

65-medlabasia-tsrt-02