ประกาศรายชื่อผู้ร่วมอบรมออนไลน์ “TSRT- NM School – Advancing Nuclear Medicine Through Innovation” วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ อัพเดทวันที่ 3 ตค 2565 เวลา 10.37น.

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมอบรมออนไลน์ “TSRT- NM School – Advancing Nuclear Medicine Through Innovation” วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

อัพเดทวันที่ 3 ตค 2565 เวลา 10.37น.

 

โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า/ชื่อ  และ Email (ใช้สำหรับส่งลิงค์ Zoom ในการเข้าอบรม)

หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้ง มายังคุณกุลธิดา โพธ์แดง mtmu.kpd@gmail.com

ท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงิน โปรดส่งมาด่วน มิฉะนั้น ท่ านจะไม่ได้รับลิงค์ Zoom เข้าร่วม สัมมนาดังกล่าว

 

>> click here ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้อบรม <<


650103-TSRT-NMSchool-v01