ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร TSRT-NM School ในหัวข้อ Advancing Nuclear Medicine Through Innovation ในปี 2565

ท่านผู้ร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร TSRT-NM School: Advancing Nuclear Medicine Through Innovation

แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

 

>> Download ที่นี่ <<