เตรียมพบกับ TSRT Webinar ในตอน GE EP3: Coronary CTA in current clinical practice guideline

GE EP3: Coronary CTA in current clinical practice guideline
โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 20:00 น.

วิทยากรโดย ผศ.พญ.พรรณนิกา สุวรรณสม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

**จำกัดจำนวน 500 ที่นั่งเท่านั้น** ดูกติกาการเก็บคะแนน ที่นี่ https://tsrt.or.th/a/?p=2187

ลงทะเบียน ได้ที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IezFoQjETcqRJD5gApDdmQ