เชิญร่วมงานประชุม AOCR 21st and 59th RST-RCRT Congress โดยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุม AOCR 21st and 59th RST-RCRT Congress โดยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
งานประชุมนานาชาติ AOCR 2023 นี้มาในหัวข้อ “Redefining the Possibilities in Medical Imaging”
วันพฤหัสบดีที่ 9- วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

สามารถลงทะเบียนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://aocr2023.com/

  • Abstract submission: NOW – 15th Nov 2022
  • Early bird registration: NOW- 31st Dec 2022

 

ดาวน์โหลด

จดหมายเชิญประชุม

ตารางงานประชุม

ค่าลงทะเบียน


AOCR 2023_Leter
AOCR 2023_Annual congress program 14Nov2022_update
AOCR 2023_regis_rate