เตรียมพบกับ Siemens Healthineers Academy ในหัวข้อ “Updates on advanced technology in radiology” 21 ธค 65

เตรียมพบกับ Siemens Healthineers Academy ในหัวข้อ “Updates on advanced technology in radiology” 
โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จํากัด

รายการออกอากาศวัน ที่ 21 ธ.ค. 2565 เวลา 20:00-21:00 น

วิทยากร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิด
ประธานวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติ

**จำกัดจำนวน 500 ที่นั่งเท่านั้น** ดูกติกาการเก็บคะแนนที่นี่ https://tsrt.or.th/a/?p=2187

ลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XYPby45JTfWp9hFG7Xf_Kw

*สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จํากัด*