กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 30 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 30 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ.2565

ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 

>>> ดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่นี่ <<<