ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการ อบรม/เสวนาออนไลน์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ปี 2566

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลด ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยการคลิ้กที่หัวคอลัมน์)

***ข้อมูลตกหล่น แก้ไข ติดต่อสอบถามได้โดยแจ้งใน Line @TSRT ระบุ หมายเลข EP ชื่อ-สกุล. หมายเลขสมาชิก เลขที่ใบประกอบฯ ในเนื้อหาค่ะ***


ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร TSRT-NM School ในหัวข้อ Molecular Imaging Academy Advancing Molecular Imaging by Automation and Digitization ในปี 2566

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด)


Total Radiology Conference: An in-depth exploration of the latest advancements, research, and innovations in the field of radiology
 17 August 2023 | 18 August 2023 ณ Impacct เมืองทองธานี

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด)


ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมนักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง MIIA, MRI, CT พ.ศ. 2566
หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หลักสูตร  Medical Imaging Information Administration (MIIA)  วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566  (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด)

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หลักสูตร  Magnetic Resonance Imaging for Technologist (MRI) วันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2566 (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด)

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หลักสูตร  Computed Tomography for Technologist  (CT) วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2566 (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด)


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร ที่นี่ 
**กรุณาอย่าเผยแพร่ต่อ ลิขสิทธิ์เป็นของวิทยากรผู้บรรยายเท่านั้น**

ประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการครั้งที่ 31 “50ปี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”  วันที่ 3-5 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด) 


TSRT

ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayerปี 2566

1) ซีรีย์ Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization
Episode 3: Images that Radiologists Need and What Technologists should Know

วิทยากร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ISRRT President
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:00น.
ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด) 

2) ซีรีย์ Optimization in Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging, techniques, contrast and safety management.
Episode 3: Contrast Media Management: Guideline and Clinical Practice

วิทยากร: ผศ.พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 20:00 น.
ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด) 

3) ซีรีย์ Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization
Episode 4: Patient dose monitoring and DRLs in digital mammography

วิทยากร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ISRRT President
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 20:00
ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด) 

4) ซีรีย์ Optimization in Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging, techniques, contrast and safety management.
Episode 4: Basic Diffusion Imaging in Neuroradiology: Imaging Technique and Clinical Application

วิทยากร: ผศ.นพ.ชนน งามสมบัติ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 20:00

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด) 

5) ซีรีย์ Optimization in Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging, techniques, contrast and safety management.
Episode 5: Musculoskeletal MRI: Technical Tips

วิทยากร: อาจารย์อัจฉรา หวันอิ
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 20:00

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด) 

6) ซีรีย์ Optimization in Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging, techniques, contrast and safety management.
Episode 6:MRI practical points – All about eye complaints

วิทยากร: อ.พญ. ธันวา สุดแสง
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 20:00น.

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด) 


TSRT x ELEKTA Mastering IGRT: Techniques and Tools for Better Patient Outcomes

วันเสาร์ ที่ 20 พ.ค. 2566 เวลา 9:00-12:00 น.
ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด) 

วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2566 เวลา เวลา 9:00-12:00 น.
ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ  (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด) 


ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ GE ปี 2566

1) หัวข้อ StarGuide Next Generation SPECT/CT: General purpose and Theranostic
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 20.00น.
ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ  (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด) 


ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Siemens ปี 2566

1)  หัวข้อ EP1: Intelligent SPECT/CT imaging with automated workflows and AI
วันพุธที่ 25 ต.ค. พ.ศ. 2566 เวลา 20.00น.
ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ  (user+รหัสผ่าน ใช้ tsrt ทั้งหมด)