ขอเรียนเชิญ นักรังสีเทคนิคทั้งภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา ส่งประกวดผลงานนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค (ต้องลงทะเบียนร่วมงานประชุม)

ขอเรียนเชิญ นักรังสีเทคนิคทั้งภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา ส่งประกวดผลงานนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค (ต้องลงทะเบียนร่วมงานประชุม)

Golden Award ทุนศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ 1ทุน
  • รางวัลอันดับ 1 มูลค่า 20000 บาท
  • รางวัลอันดับ 2 มูลค่า 10000 บาท
  • รางวัลอันดับ 3 มูลค่า 8000 บาท
ผู้ที่ส่งผลงานจะสามารถเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้โดยที่
1.ผู้ผลิตหลัก เรื่องหรือชิ้นงานละ 3 หน่วยคะแนน
2 ผู้ผลิตร่วม เรื่องหรือชิ้นงานละ 1.5 หน่วยคะแนน
หมายเหตุ จำนวนไม่เกิน 5 รายชื่อ อ้างอิงจากข้อ 3.13 นวัตกรรมทางวิชาชีพรังสีเทคนิค

สมัครผลงานได้ที่ https://forms.gle/AHGvZzcbm5dwBeM69