ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 31 “50ปี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 31 “50ปี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 

Proceedings TSRT Annual Meeting 2023 v.2.0

 

230430-program-TSRT 50 y-final16

 

660502-TSRT-50y-list-draft-08