ขอเชิญอบรมเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ทางรังสีเทคนิคเฉพาะทางระดับนานาชาติ (IABSRT) หลักสูตร MIIA, CT, MRI *เก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่อง 10 คะแนน ต่อหลักสูตร*

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ทางรังสีเทคนิคเฉพาะทางระดับนานาชาติ (IABSRT) *เก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่อง 10 คะแนน ต่อหลักสูตร*

โดยจะมีการจัดสอบ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 พร้อมกัน 5 ประเทศ ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

หลักสูตร Medical Imaging Information Administration
วันพฤหัส ที่ 29 มิ.ย. – อาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 2566

หลักสูตร Computed Tomography for Technologist
วันพฤหัส ที่ 27 ก.ค. – อาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2566

หลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist
วันพฤหัส ที่ 13 ก.ค. – อาทิตย์ที่ 16 ก.ค. 2566

ค่าลงทะเบียนต่อหลักสูตร 8500 บาท ต่อท่าน

รายละเอียด ลิ้งค์ ลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดต่อมาที่ คุณกุลธิดา โพธิ์แดง mtmu.kpd@gmail.com และ tsrtthailand@gmail.com โทร. 0922575985
ไลน์ : kuntida-rt