รายชื่อผู้ลงทะเบียน อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ระหว่าง วันที่ 15-16 ก.ค. 2566 ณ ปิ่นเกล้า 1 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร

 

Download ที่นี่

 

2566-license-tutor-01