รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist ระหว่าง วันที่ 13-16 ก.ค. 2566 ณ ห้องกรุงเทพ (ชั้น 2) โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร

Download ที่นี่

2566-mri-01