23ก.ค.-รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร IABSRT – Computed Tomography for Technologist (CT) 2566

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Computed Tomography for Technologist

วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) ก.ท.ม.

ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

66-IABSRT-CT-01