เตรียมพบกับ TSRT Webinar ในซีรีย์ Optimization in CT and MRI techniques, contrast, and safty management ใน Episode 4: Basic Diffusion Imaging in Neuroradiology: Imaging Technique and Clinical Application

เตรียมพบกับ TSRT Webinar ในซีรีย์ Optimization in CT and MRI techniques, contrast, and safty management ใน Episode 4: Basic Diffusion Imaging in Neuroradiology: Imaging Technique and Clinical Application

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 20:00น

วิทยากร: ผศ.นพ.ชนน งามสมบัติ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

ท่านที่ลงแล้วอย่าลงซ้ำ

ลงทะเบียน * จำกัด  (1-500 ท่านแรก)  เต็ม แล้ว


ลงทะเบียน (501-1000 คน) ที่นี่  >> กำลังดำเนินการ แก้ไข ลิ้งค์ ใหม่ <<

สนับสนุนการศึกษาโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

ตอบแบบสอบถามหลังการสัมมนาได้ที่นี่ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e7Oy_KBda0abgwAUtnp8eGIv_921AgJJo7tvg4tQUXJUQ1hXSE8yUUxTN09SMk1MUFczM0ZZOFU4Ri4u

กติกาการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องผ่านการสัมมนาออนไลน์–> https://tsrt.or.th/a/?p=2187